تبلیغات
*بانک نوحه بشکرد* - اصول معرفت logo
برای سلامتی امام عصر صلوات
هروقت دیدی تنها شدی بدون خدا همه رو بیرون کرده تا خودت باشی و خودش ...
درباره ما
شماره حساب سیبا ( 0339848357009 ) بنام هیئت مذهبی سیدالشهداء روستای گروغ نزد بانك ملی جهت واریز نذورات و کمکهای مردمی.
نویسندگان
لینک های ویژه
پیوندهای روزانه
آماروبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
دیگر امکانات
مطالب اخیر وبگاه
اصول معرفت
36

راه یقین

ای عزیز دانشمند و ای متکلّم خودپسند! تا کی و تا چند خال وحشت بر رخسار اُلفت نهی و خاک کدورت بر دیدار وفا از سر کلفت پاشی و در مقام ردّ و سرزنش و جفا با اهل صفا و اصحاب وفا باشی و لباس تلبیس و ریا و قبای حیله و دغا (نیرنگ) در پوشی و جام غرور از دست دیو رعنا بنوشی، و در ابطال حق و ترویج باطل و تقبیح دانا و تحسین جاهل بکوشی و با کسی که خواهد قدمی چند از جاده هواپرستی دورتر نهد و یا قدری در تلافی تضییع عمر به باد رفته سعی نماید... و یا خواهد که گامی دو سه بر سیرت علمای متقین و شعار روندگان راه یقین بردارد... ، کمر عداوت در بندی و راه عناد و لِداد (مخالفت و لجوجی) پیش گیری.

بلی تو همیشه به جهت دواعی (انگیزه) نفس ضلال پیشه و وساوسِ وهمِ محال اندیش در آن شیوه و اندیشه می باشی، که طریقه هواپرستی بطلان نپذیرد و احکام اباحت (مجاز کردن) لذات و استحسان تمتعات (نیکو دانستن بهره گیری های) حیوانی منسوخ نگردد.

معرفت نفس

معرفت نفس، حقیقت آدمیست و بنای ایمان به آخرت و معرفت حشر و نشر ارواح و اجساد به معرفت دست و اکثر آدمیان از آن غافلند و این معظم ترین اسباب شقاوت و ناکامی عقباست که اکثر خلق را فرو گرفته در دنیا، چه هر که معرفت نفس حاصل نکرده خدای را نشناسد که: من عرف نفسه فقد عرف ربه. و هر که خدای را نشناسد با دواب و انعام (حیوانات و چهار پایان) برابر باشد: اولئک کالانعام بل هم اضل و چنین کسان کوردل در روز آخر محشور گردند.

پس آنکه معرفت نفس ندارد نفسش وجود ندارد، زیرا که وجود نفس عین نور و حضور و شعور است. پس از این مقدمات معلوم شد که هر که نفس خود را نداند خدای را نداند و از حیات آن نشأه بی بهره است: اذکروا اللّه کثیرا لعلکم تفلحون، و از این جاست که شیخ عطار گوید:

;تو را این پند بس در هر دو عالم ;که بر ناید ز جانت بی خدا دم
;ز حق باید که چندان یاد آری ;که گم کردی گر از یادش گذاری

ای بی درد

ای بی درد! روزی آید که خدای تعالی بندگان را پیش خواند و حجاب غفلت از میانه بردارد، و هر بنده ای که امروز به یاد او مشغول نبوده و با او مهر نورزیده و با ذکرش انس نگرفته و شناخت وی حاصل نکرده، آن روز از لطف او برخورداری نیابد. من کره لقاء اللّه کره اللّه لقائه و زبان حالش این گوید:

;ای نوش لبان چو زهر نابی بر من ;وی راحت دیگران عذابی بر من
;پستم سازی چو دست یابی بر من ;خورشید جهانی و نتابی بر من

بر او نمرده به فتوای من نماز کنید

چگونه دل زنده و بینا باشد کسی که مدام با مرده دلان و تیره طبعان دنیا صحبت دارد، چراغ عقلش را به دم های سرد عوام و نفس های افسرده ایشان خاموش کند، دیگری از این چراغ بی نور چه حاصل نماید؟

;کسی از مرده علم آموخت؟ هرگز ;ز خاکستر چراغ افروخت؟ هرگز

حقا که اگر کسی به حیات حقیقی زنده گشته باشد و نور علم و یقین در دلش از جانب شرق ملکوت تابیده باشد، چنان از صحبت مردمان متوحش گردد که کسی از صحبت مردگان هم چنان نفرت کند. همانا که این گروه به تمام زندگی هنوز نرسیده اند که با مردگان می نشینند، و به اختیار با ایشان صحبت می دارند. ببین که جبار عالم چسان رقم امواتٌ غَیر احیاء بر صفحه حال و مآل مُرده دلان کشیده.

;هر آن دلی که در این خانه زنده نیست به عشق ;بر او نمرده به فتوای من نماز کنید

حقیقت روح

و چنان مپندار که پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم آگاه از حقیقت روح نبود حاشا از این اعتقاد، پس چون از احوال نشأه آخرت خبر می داد و به مقام اَو اَدنی (یا نزدیک تر) رسیده و از حق بی واسطه خطاب شنیده، لیکن چون غشاوه (پرده) طبع و ظلمتِ وهم بر مردمان غالب است، از کشف ماهیت روح ایشان را حیرت و ضلالت روی می دهد. و حکمای فلسفه را با آنکه حظّی وافر از این مسأله هست، اما نسبت دانش ایشان با دانش علمای آخرت و اهل قرآن هم چو نسبت دانش عوام است با متکلّم:

;آن نفس را که ناحلقه خوانند بازیاب ;تا روشنت شود سخن گنج در خراب
;گویی که عقل ما و دل ما و جان ما ;این ما و من که گفت؟ به من باز ده جواب
;نیکی ستاره ای است کزو می کند طلوع ;انسان حقیقی که بدو دارد انتساب
;او لُبّ هستی تو و آنگه تو قشر او ;زین قشر ناگذشته کجا بینی آن لباب

منور شدن دل

معلوم است که هر که به غیرِ بدن خود را نشناسد، هر عملی که می کند مقصودش سعادت بدنی است و تا آفتاب طلعت روح از مغرب بدن طلوع نمی نماید و رخساره آدمیّت به نور روح منوّر و رخشنده نمی گردد، هرچه از آدمی صادر می گردد، همه ناقص و تیره و کدورت ناک و در معرض زوال و فساد است. و چون دل منور به نور روح گشت، همگی مبدل می گردد به خیر و احسان حتی زمین بدن که آن نیز مبدل می گردد به زمین نورانی که لایق دخول بهشت است، بل جزیی از اجزاء زمین بهشت می گردد، که «اشرقت الارض بنور ربها، یوم تبدل الارض غیر الارض» در خانه به کدخدای ماند همه چیز، این آن مقام است که:

;وَ اِذا الحبیبُ اَتی بِذَنْبٍ واحدٍ ;جائَتْ مَحاسِنُهُ بِاَلْفِ شَفیعٍ
;فی وَجهِهِ شافِعٌ یمْحُو اِسائَتَهُ ;مِنِ القُلوبِ وَ یأتی بِالمعاذیرِ

آینه دل

هر که آیینه را که قابل عکس انوار معرفت الهی و پرتو نور توحید بود، در زنگ شهوات و مراوات نفس و کدورات معاصی و غشاوه طبیعت فرو برده، و بر آیینه ضمیر، خاک جهالت و بدبختی بیخته و پاشیده، و جام جهان نمای روح را در ظلمات بدن و لجن دنیا غوطه داده، کی روی فلاح و نجاح خواهد دید و کجا پذیرای صلاح و قابل صیقل دل زدای کلمات حکمت آیات خواهد گردید؟

;توان پاک کردن ز زنگ، آینه ;و لیکن نیاید ز سنگ، آینه

چشم و گوش دیگری

بدان که این چشم و گوش که حالا آدمی بدان چیزها را می بیند و می شنود عاریتی است، و قوامش به این بدنست که در خاک می ریزد و می پوسد. و انسان را چشم و گوش دیگر هست که آن حقیقی است و در آخرت باقیست، زیرا که نتیجه نورِ معرفت است و از لوازم حیات نشأه ثانی است که قائم به روح است و در بدن مکتب اخروی ظاهر می شود چنان چه نزد دانندگان معرفت احوال معاد روشن و ثابت گشته.

اکنون چون جاهل به علم نفس را گمان آن است که این چشم و گوش و حواس دنیا مر او را ثابت است و عاریتی نیست و خود را بدین چشم و گوش بینا و شنوا می داند در روز قیامت که روز حقایق است و عاریت ها مرتفع می گردد و چشمی به جهت دیدن آخرت کسب نکرده، گمانش آنکه او را چشمی بود که کورش کرده اند. پس می گوید که خدایا! لِمْ حَشَرْتَنی اَعْمی وَ قَدْ کُنْتُ بَصیرا و ندانسته که او را هرگز چشمی نبوده جز چشم عاریتی و چشم عاریت به کار آخرت نمی آید.

;برو بفروش این چشمی که داری ;که در دیدن ندارد استواری
;یکی چشمی دگر بی غش و بی عیب ;بدست آور برای دیدن غیب

و هم چنین گوش دنیا که خر و گاو و همه جانوران را هست به کار شنیدن روز عقبی نمی آید.

;گوش خر بفروش و دیگر گوش خر ;کاین سخن را درنیابد گوش خر

ایمان به بهشت و دوزخ

ای عزیز! ایمان به بهشت و دوزخ، رکن عظیمی است در دین، و کم کسی را این اعتقاد حاصل است از روی برهان و یقین، نه ظن و تقلید و تخمین. بیش تر دانایان و مجتهدان در این مسأله مقلدانند و مثل ابوعلی سینا که رئیس فلاسفه اسلامش می دانند در این مسأله به تقلید راضی شده و به کشف و برهان ندانسته، تا به دیگر ارباب بحث چه رسد.

حقایق احوال آن نشأه را جز به نور متابعت سید انبیا نمی توان دریافت، زیرا که معرفت دنیا و آخرت و بهشت و دوزخ و معرفت ملایکه و جن و روح و کروببین و احوال معراج و معیّت حق تعالی با کل موجودات و هم چنین سرّ معراج و طی سموات و نظایر اینها از علوم مکاشفات است که عقل ارباب فکر و اهل نظر از ادراک آن عاجز است، و لوح این علوم جز در مکتب وَ عَلَّمْناهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْما نوشته نمی شود.


منبع : http://www.hawzah.net/fa/Magazine/View/4693/4702/37071/%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AAنویسنده mohammad dadgari در 09:16 ب.ظ | نظرات()
سه شنبه 28 شهریور 1396 03:21 ق.ظ
Hi are using Wordpress for your site platform?

I'm new to the blog world but I'm trying
to get started and set up my own. Do you require any html coding expertise to make your own blog?
Any help would be really appreciated!
دوشنبه 16 مرداد 1396 11:44 ب.ظ
I am in fact grateful to the owner of this web site who has shared this impressive piece of writing at at this place.
یکشنبه 15 مرداد 1396 04:08 ب.ظ
Yes! Finally someone writes about foot pain due to diabetes.
جمعه 13 مرداد 1396 12:49 ب.ظ
Currently it seems like Drupal is the preferred blogging platform out there right now.
(from what I've read) Is that what you are using on your blog?
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:34 ب.ظ
Hello! I could have sworn I've been to this blog before but after browsing
through some of the post I realized it's new to me.

Anyways, I'm definitely delighted I found it and I'll be bookmarking and checking back often!
یکشنبه 8 مرداد 1396 03:12 ق.ظ
This is a topic that's near to my heart... Best wishes!
Where are your contact details though?
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 05:49 ق.ظ
I couldn't resist commenting. Perfectly written!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

طراحی و کدنویسی قالب : علیرضاحقیقت - ثامن تم

Web Template By : Samentheme.ir

موضوعات مطالب
آرشیو مطالب
پیوندهای وبگاه
طراح قالب
ثامن تم
برچسب‌ها
نظرسنجی
از چه نوع عزاداریی استقبال می کنید؟